Mesopotamia

New Flesh/New Flesh For Old

1996

1. Mesopotamia (Vocal Mix)
2. Mesopotamia (Instrumental)
3. 18 + 51 = 69